Pattiruhu Consultancy verzorgt advies, training en coaching op maat binnen de context van organisatorische veranderingen, HRM thema’s zoals persoonlijke ontwikkeling en loopbaanadvies en op het gebied van communicatie.  Interculturele communicatie en diversiteit, Diversiteit & talent management en omgaan met veranderingen zijn thema’s waarin Pattiruhu Consultancy in het bijzonder is geïnteresseerd.

Missie en visie

Pattiruhu Consultancy vindt het belangrijk om mensen te ondersteunen om op een hoger niveau te komen, om mensen te helpen hun doel te bereiken binnen een arbeidsgerelateerde context. Hierbij streeft het bureau naar een lange termijn relatie met de opdrachtgever waar klanttevredenheid centraal staat.

Persoonlijke betrokkenheid, flexibiliteit en kwaliteit gecombineerd met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn kenmerkend voor het bureau. Pattiruhu Consultancy zal advies- of opleidingsvragen altijd in een bredere context plaatsen. Op die manier wordt er aan een daadwerkelijke oplossing gewerkt en voorkomt u symptoombestrijding.

Werkwijze

Iedereen met een vraag binnen bovengenoemde context kan bij Pattiruhu Consultancy terecht. We starten met een kosteloos intakegesprek waarin we onderzoeken waar de behoefte precies ligt en welke mogelijke oplossingen wij zien. Alle besproken oplossingen worden verwerkt in een offerte. Wanneer u besluit om met ons in zee te gaan werken wij de offerte uit in een planning en vertalen wij deze gefaseerd in concrete diensten en acties. In alles wat we doen streven we naar transparantie en klanttevredenheid.

Pattiruhu Consultancy verzorgt advies, training en coaching - handen in een cirkel